• KUN 1-3 DAGERS LEVERING

Kondens kan naturlig forekomme

Det er helt vanlig at det oppstår kondens i ting som står ute

Med både temperatursvingninger, regn og fuktighet er det vanskelig å unngå kondens. Vår løsning er tilpasset dette og ved hjelp av våre lufteventiler som er montert i hvert hjørne, og med vår ventilerte bunn, så sørges det får god luftgjennomstrømning. Det betyr at kondensen raskt vil forsvinne.

Pass på at lufteventilene ikke er dekket til slik at de får gjort den naturlige jobben med å slippe luft inn i løsningen. Det er også anbefalt å sette Bag’in på et sted der det kan komme naturlig lufting under, for eksempel på en treterrasse der det er mellomrom mellom terrassebordene. Setter du Bag’in på asfalt, på steinheller eller på grus, så vil det være vanskeligere å få den naturlige luftgjennomstrømningen gjennom bunnen og det kan føre til at kondens forekommer lettere.